Kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Ovóda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvoda udvar korszerusítése Mezocsokonyán (3021293811)

Szerződött támogatás összege: 4 956 513,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A támogatással az önkormányzat óvodájának, a Mezocsokonyai Mesevár Óvoda udvari játszóterének bővítését és korszerűsítését tervezi, további nyolc kültéri játék beszerzésével és telepítésével.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.09.30.

Helyi piac kialakítása és a közétkeztetés fejlesztése Mezőcsokonyán című projekt

Tájékoztató

Mezőcsokonya Község Önkormányzata (7434 Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1., adószám: 15731577-2-14),a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése megnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott, Helyi piac kialakítása és a közétkeztetés fejlesztése Mezőcsokonyán című, 1865474133 iratazonosító számú nyertes pályázata.

A támogatás összege: 26 587 338 Ft

A támogatás mértéke: 90%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

1. Építés

A helyi termelői piac Mezőcsokonya legforgalmasabb kereszteződésében, a Hősök tere 1. alatt (191/2 hrsz) található. Ezen helyrajzi számon lévő épület szolgálta a rendszeres és alkalmi zárt (46,49 m2), valamint a 191/2 hrsz földterülete a szabadtéri árusítást.

A fejlesztés során az épületben árusítóhelyeket alakítottunk ki, összesen 8 darabot. A belső térhez kapcsolódik az árusok WC csoportja, vevőkét kívülről lehet megközelíteni. Az épület körül megnyújtott fémlemez fedésű, oszlopokkal alátámasztott tetők alatt kaptak helyet a szociális bővítmény és a fedett előterek. A bővítést követően létrejövő alapterület összesen 66,73 m2.

A szabadtéri árusítást 9 fedett, burkolt felületen elhelyezett árusító hely teszik lehetővé. A könnyűszerkezetes pavilonos építmények csakpontalapozást kaptak. A pillérek fa oszlopok, melyekre fatartószerkezetű tető kerül.

2. A főzőkonyha

Fejlesztését halaszthatatlanná tette a konyhai eszközök elhasználódottsága, hiányosságai, valamint az étkező bútorzatának tönkremenetele.

A technológia kevéssé gépesített, hiányoztak alapvető eszközök, mint pl. a tányérmosó, meglevők nem elegendő kapacitásúak (pl. főzőüstök). Az étkezések választékosságát is bővíteni kívántuk (párolt zöldségek), új funkciók indításával, pl. helyben sütött pékáruval, süteményekkel.

A fejlesztés során a szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

A pályázatban vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesültek.

 

Eredményesség és hatékonyság:

A fejlesztésektől az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (helyi termelői piac működtetése, közétkeztetés) színvonala növekedett, üzemeltetési költségeik csökkentek (hatékonyabb eszközök, megújuló energia hasznosítás), bevételei növekedtek (növekvő eladások, emelkedő adagszám). A fejlesztés önerejével az önkormányzat rendelkezett. A kiadásokat versenyáron, jó minőségben valósítottuk meg, támaszkodva a tapasztalt szakemberekre.

Ezzel bővülnek az értékesítésilehetőségek, a kulturált körülmények vonzzák a vevőket/eladókat, azüzemeltetési költségek csökkennek (villamos energia), jobb minőségű szolgáltatás nyújtható.

A befejezés dátuma: 2020. március 16.

Az eredeti dokumentum letöltéséhez kattintson ide!A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása

A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft

A projekt összköltsége: 184 828 795,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igényt figyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatást valósít meg a településen.

A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítja a bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épület további bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselői testület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező épületet jelöltek ki.

Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével, megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornak megfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályos jogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy a vonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azaz összesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.

Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvoda épületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennek megfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahely nem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhely fejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„ indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyes lesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül az ellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, így konkrét munkahelyteremtés nem fog történni.

Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvari gondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet a parkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz, amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljes akadálymentesítést fogunk megvalósítani.


A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.12.29.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása
A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft
A projekt összköltsége: 187 181 010,- Ft
A támogatás mértéke: 100%


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igényt figyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatást valósít meg a településen.

A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítja a bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épület további bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselői testület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező épületet jelöltek ki.

Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével, megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornak megfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályos jogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy a vonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azaz összesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.

Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvoda épületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennek megfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahely nem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhely fejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„ indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyes lesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül az ellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, így konkrét munkahelyteremtés nem fog történni.

Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvari gondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet a parkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz, amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljes akadálymentesítést fogunk megvalósítani.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.12.29.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005