A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása

A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft

A projekt összköltsége: 184 828 795,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igényt figyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatást valósít meg a településen.

A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítja a bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épület további bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselői testület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező épületet jelöltek ki.

Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével, megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornak megfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályos jogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy a vonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azaz összesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.

Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvoda épületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennek megfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahely nem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhely fejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„ indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyes lesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül az ellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, így konkrét munkahelyteremtés nem fog történni.

Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvari gondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet a parkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz, amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljes akadálymentesítést fogunk megvalósítani.


A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.12.29.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása

A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft

A projekt összköltsége: 184 828 795,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igényt figyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatást valósít meg a településen.

A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítja a bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épület további bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselői testület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező épületet jelöltek ki.

Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével, megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornak megfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályos jogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy a vonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azaz összesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.

Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvoda épületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennek megfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahely nem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhely fejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„ indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyes lesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül az ellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, így konkrét munkahelyteremtés nem fog történni.

Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvari gondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet a parkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz, amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljes akadálymentesítést fogunk megvalósítani.


A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.12.29.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

A csatolt dokumentum letöltéséhez kérem kattintson ide!

Magyar Falu Program pályázatok – Mezőcsokonya

1, Orvosi eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi eszköz beszerzése Mezőcsokonya háziorvosi szolgálat részére (3007176257)

Szerződött támogatás összege: 2.995.995,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Mezőcsokonya községben. A beszerzésre kerülő eszközökkel (orvosi műszerek, számítógépek) korszerűsödik az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul annak hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2019.12.31.

· a kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata

· a projekt címe: Belső-Somogy értékeinek megőrzése

· a szerződött támogatás összege: 57 547 840 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében egy, Kaposvártól északi irányban található, egymással érintkező települések konzorciuma által megvalósításra kerülő integrált rendezvénysorozat valósul meg. A konzorcium vezetője Mezőcsokonya, a konzorciumban 17 település vesz részt. A megvalósulásra kerülő rendezvények a résztvevő települések számára garantálják a nagyszámú résztvevő bevonását, illetve a közös rendezvényeken való részvétel lehetőségeit. A projekt keretében több rendezvény is megvalósításra kerül úgymint Online civil fórum; Online vállalkozói fórum; Ismeretterjesztő előadássorozat; Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat; Filmklub; Könyvklub; Közösségi kiállítás; Egyéb kulturális programok. A rendezvények egyik fontos eleme a gasztronómia, mint a résztvevő települések identitásának egyik legfontosabb eleme, azonban több, kapcsolódó elem is beépítésre kerül a programtervbe. Minden településen tervezi közbiztonsági és bűnmegelőzési, valamint a közlekedésbiztonságot javító rendezvények vagy rendezvényelemek megvalósítását is. Szintén kiemelten fontos pontja a projektnek helyi szakemberek képzése és tanulmányutak megvalósítása.

· a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.01.30.

· projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00010

Alapesetben alábbi kötelező arculati elemek, feltüntetése szükséges a fő honlapon színes verzióban: ún. infoblokk (mellékelt pdf és jpg csatolmányok az alábbi elvárásoknak megfelelnek, bármelyik verzió használható, attól függően, hogy hol tudjátok elhelyezni az oldalon - tartalmilag azonosak)

o Széchenyi 2020 grafikai elem (a logó kontúrjából készült, kifutó kék ív)

o Széchenyi 2020 logó o EU logó (a zászló és az Európai Unió felirat együttese)

o Magyarország Kormánya logó

o A támogató alap(ok)ra vonatkozó utalás (ESZA, ERFA, KA, ESBA)

o „Befektetés a jövőbe” szlogen