TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00013 

 A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 38 983 449,- Ft
A projekt összköltsége: 38 983 449,- Ft
A támogatás mértéke: 100% 

 
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: 

A projekt célja a Mezőcsokonya polgármesteri hivatalának (7434 Mezőcsokonya, Kossuth Lajos u. 1. 237/1 hrsz.) energetikai korszerűsítése. 

Fejlesztés során megvalósuló tevékenységek: Az épület határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, falak hőszigetelése, padlás födém hőszigetelése, nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra. 

Az épületen belül gépészeti korszerűsítésre kerül sor, új kondenzációs kazán kerül beépítésre, a gázkonvektorok helyett új központi fűtés kerül kialakításra termosztatikus szelepekkel ellátott radiátorokkal. Ezek mellett megvalósulnak a felhívás által kötelezően előírt képzés és nyilvánosság biztosítása, valamint a projektarányos akadálymentesítés: rámpák, bejárat, és akadálymentes mosdó kialakítása. A projekt részét képezik még a beruházáshoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása: projekt előkészítési feladatok, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, műszaki szakértés, valamint a marketing keretében megvalósuló szemléletformálási akciók. Tekintettel az épület korára az előre nem látható munkálatokra tartalék került beépítésre. 

 A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.10.31. 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00013 

 Ide kattintva a tájékoztató PDF formátumban is letölthető!

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00045 

A kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Óvoda épületének tornaszobával való bővítése és energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 57 000 000,- Ft
A projekt összköltsége: 57 000 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100% 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: 

A fejlesztés során megvalósul az épület felújítása, valamint tornaszobát építünk sportöltözővel és vizesblokkal, és a telek adta szintkülönbség miatt a tornaszoba alatt kerti tároló kialakítására is lehetőség nyílik, valamint eszközbeszerzés tervezett az új épületrész berendezéséhez, valamint informatikai eszközök beszerzése is szükségessé vált. A projekt során a meglévő udvari kijárathoz nyaktaggal kapcsolódó új építmény létesítését tervezzük, tornaszobával, szertárral, vizesblokkal, előtérrel, önálló bejáratokkal, alagsori, udvari tárolókkal. Az új tornaszoba megközelítését, illetve önálló használatát biztosító út és járda kiépítésére kerül sor, a meglévő utcai kerítés átalakításával, csapadékvíz elvezetéssel, kertépítéssel. 

Az épület hőszigetelésének vastagsága nem megfelelő, az ablakok hőmegtartó képessége alul marad az elvártakhoz képest, ezért a homlokzata hőszigetelést kap, a meglévő, javított vakolatra utólagos hőszigetelő lapokat ragasztanak dűbeles és hálós rögzítéssel, majd a hőszigetelésre szilikát anyagú nemes vakolat szín réteget hordanak fel. A padlástérben, a meglévő borított gerendás fafödémére hőszigetelő paplan terítés készül párazáró fólia védelemmel. A jelenlegi kazánt gazdaságosabb, kondenzációs kazánra cseréljük. A külső nyílászárók cseréje és a meglévő épületrészen a tetőszerkezet javítása megvalósul, az új részen hornyolt cserépfedés készül. Az épület udvarában térkő borítású út és járda készül az utcai kaputól a tornaszoba bejáratáig, illetve a kerthez kapcsolódóan. Új kerítés kis és nagy kapu készül, továbbá 1 db akadálymentes parkoló létesítését tervezzük. A projekt eredményeként az óvodai szolgáltatás minősége javul, az akadálymentesített parkoló kialakításával egyenlő hozzáférés valósul meg a szolgáltatást igénybevevők számára. A bővítés eredményeképpen a tornaterem lehetőséget biztosít majd az éves rendezvények megtartására, az időjárás viszontagságainak való kiszolgáltatottság megszűnik, felerősödnek a partnerségi kapcsolatok.  

A projekt keretében olyan eszközöket eszközök beszerzésére kerül sor, melyek a bővítményben kerülnek elhelyezésre. A tornaszobába mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközökre van szükség, valamint az eszközök tárolására alkalmas bútorok szükségesek. A mosdó, öltöző számára is csak a szükséges alapfelszereltséget kívánják a pályázat segítségével megvásárolni. Két eszköz van csupán, mely jelenleg is megtalálható az óvodában, a tornapad és számítógép. Előbbi azonban használatából fakadóan sérült, törött, utóbbi pedig elavult, régi, és az irodai munkát szolgálja. Az informatikai eszközök lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tornaórákon szemléltessék a gyakorlatokat, rendezvényeken kivetítsenek az óvodában készült felvételeket. 

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.10.26. 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00045 

Ide kattintva a tájékoztató PDF formátumban is letölthető!