Bemutatkozás

Mezőcsokonya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot 
• felsőoktatási tanulmányokat folytató (A) 
• és felsőfokú tanulmányokat kezdő ( a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni (B) fiatalok számára.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 08.

Pályázni kizárólag a www.emet.gov.hu honlapon /Bursa Hungarica/ elektronikusan az EPER-BURSA rendszer használatával lehet.
Kérjük, hogy a rendszerből kinyomtatott pályázati adatlapot, mellékleteit és igazolásokat /jövedelmi, hallgatói jogviszony, stb./ személyesen hozzák be az Önkormányzati Hivatalba /Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1./.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ügyfelek körében új rendszert vezet be a hulladéktároló edények azonosítására. Tapasztalataink szerint a lakóingatlanok tulajdonosainak egy része nem szerepel a közszolgáltatás alapját képező adatbázisban, miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállítja Társaságunk. A hulladékszállítási rendszer fenntarthatósága megköveteli, hogy az igénybe vett szolgáltatás ellenértéke befolyjon a szolgáltatóhoz. Így lehetővé válik, hogy az adatbázisban jelenleg nem szereplő edények tulajdonosait a rendszerbe integrálják.
Ennek kapcsán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkatársai műanyag címkét helyeznek fel minden edényre Mezőcsokonya településen április 21-én.
Kérjük a lakosságot, hogy ezen az ürítési napon 6:00 és 17:00 óra között hagyják kint a kukát a közterületen a műanyag címke felhelyezéséig.