Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy előzetes jelzés alapján, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2016. szeptember 14-én végzi a lomtalanítást Mezőcsokonya településen.

A regisztrált ingatlanok elől a DDH Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben.
Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva.
A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.
Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat
(pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

szocio
A SzocioNet Család-s és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár, Honvéd u. 33/A) nyitva tartási idején kívül felmerülő krízsihelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében hívható telefonszáma az alábbi: 


phone icon (30) 979-9032

Felsőoktatási és leendő felsőoktatási hallgatók figyelem!

Mezőcsokonya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kiírta az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtási határideje: 2015.november 9.
Pályázni kizárólag a www.emet.gov.hu honlapon /Bursa Hungarica/ elektronikusan az EPER-BURSA rendszer használatával lehet.
Kérjük, hogy a rendszerből kinyomtatott pályázati adatlapot, mellékleteit és igazolásokat /jövedelmi, hallgatói jogviszony, stb./személyesen hozzák be az Önkormányzati Hivatalba /Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1./.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen!

Mezőcsokonya, 2015.október 5.

Sudár Zoltán
polgármester

A projekt célja Mezőcsokonya Község Önkormányzatának bizonyos épületein napenergiahasznosító (fotovoltaikus) rendszerek kiépítése. Jelen projekt keretében az intézmények villamos energia igényének részleges kiváltása a cél. A projekt közvetlen célja az intézmények számára való költséghatékony működési környezet megteremtése, azok működési költségeinek jelentős csökkentése. A beruházás hatására a jelenleg fogyasztott villamos energia jelentős hányadát napelemes rendszerek termelik majd meg, a létrehozandó rendszerek kizárólag saját energiaellátásra vannak tervezve, azok tervezett energiahozama alatta marad az intézmények jelenlegi átlagos villamos fogyasztásának. A vételezés továbbra is hálózatra való csatlakozáson keresztül történik majd. A beruházásban érintett ingatlanok a következők: polgármesteri hivatal, faluház, idősek otthona, óvoda, iskola.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőcsokonyán. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0442.