Mezőcsokonya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot 
• felsőoktatási tanulmányokat folytató (A) 
• és felsőfokú tanulmányokat kezdő ( a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni (B) fiatalok számára.

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 08.

Pályázni kizárólag a www.emet.gov.hu honlapon /Bursa Hungarica/ elektronikusan az EPER-BURSA rendszer használatával lehet.
Kérjük, hogy a rendszerből kinyomtatott pályázati adatlapot, mellékleteit és igazolásokat /jövedelmi, hallgatói jogviszony, stb./ személyesen hozzák be az Önkormányzati Hivatalba /Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1./.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ügyfelek körében új rendszert vezet be a hulladéktároló edények azonosítására. Tapasztalataink szerint a lakóingatlanok tulajdonosainak egy része nem szerepel a közszolgáltatás alapját képező adatbázisban, miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállítja Társaságunk. A hulladékszállítási rendszer fenntarthatósága megköveteli, hogy az igénybe vett szolgáltatás ellenértéke befolyjon a szolgáltatóhoz. Így lehetővé válik, hogy az adatbázisban jelenleg nem szereplő edények tulajdonosait a rendszerbe integrálják.
Ennek kapcsán a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkatársai műanyag címkét helyeznek fel minden edényre Mezőcsokonya településen április 21-én.
Kérjük a lakosságot, hogy ezen az ürítési napon 6:00 és 17:00 óra között hagyják kint a kukát a közterületen a műanyag címke felhelyezéséig.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy előzetes jelzés alapján, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2016. szeptember 14-én végzi a lomtalanítást Mezőcsokonya településen.

A regisztrált ingatlanok elől a DDH Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben.
Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva.
A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.
Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat
(pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

szocio
A SzocioNet Család-s és Gyermekjóléti Központ (Kaposvár, Honvéd u. 33/A) nyitva tartási idején kívül felmerülő krízsihelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében hívható telefonszáma az alábbi: 


phone icon (30) 979-9032