A projekt célja Mezőcsokonya Község Önkormányzatának bizonyos épületein napenergiahasznosító (fotovoltaikus) rendszerek kiépítése. Jelen projekt keretében az intézmények villamos energia igényének részleges kiváltása a cél. A projekt közvetlen célja az intézmények számára való költséghatékony működési környezet megteremtése, azok működési költségeinek jelentős csökkentése. A beruházás hatására a jelenleg fogyasztott villamos energia jelentős hányadát napelemes rendszerek termelik majd meg, a létrehozandó rendszerek kizárólag saját energiaellátásra vannak tervezve, azok tervezett energiahozama alatta marad az intézmények jelenlegi átlagos villamos fogyasztásának. A vételezés továbbra is hálózatra való csatlakozáson keresztül történik majd. A beruházásban érintett ingatlanok a következők: polgármesteri hivatal, faluház, idősek otthona, óvoda, iskola.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőcsokonyán. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0442.